Напрямки наукової роботи кафедри СП і відділу інформаційних ресурсів

Науково-дослідну роботу на кафедрі системного проектування (СП) проводить професорсько-викладацький склад, аспіранти кафедри, а також співробітники науково-дослідного частини. Організаційно, виконавці науково-дослідних проектів працюють у структурі відділу інформаційних ресурсів науково-дослідної частини Навчально-Наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу”. Завідує відділом завідувач кафедри СП, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України Петренко А.І.

Напрямок Комп’ютеризація проектування, створення розподілених програмно-технічних комплексів проектування, створення інформаційних мультимедіа ресурсів для забезпечення процесів проектування і навчання
Основні наукові проблеми, які вирішуються при виконанні наукових досліджень за напрямком
  1. Новітні математичні методи моделювання технічних і соціально-економічних об’єктів, оптимізація їх параметрів і характеристик.
  2. Колективне проектування в інформаційному середовищі Інтернет.
  3. Методологія організації програмно-технічних комплексів комп’ютерного проектування.
  4. Застосування мультимедіа та Веб технологій для реалізації мережного колективного проектування і навчання.
  5. Комп’ютерне проектування інтегральних схем.
Наукові школи, наукові колективи (Назва, керівник, період діяльності) наукова школа в галузі Систем Комп’ютерного Проектування
Керівник – Петренко Анатолій Іванович, проф., доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України
Період діяльності: 1970 – досі триває
Перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових кадрів (Шифр спеціальності – її назва) 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт
122 – Комп’ютерні науки
Перелік спеціальностей, за якими готуються спеціалісти з вищою освітою (Шифр спеціальності – її назва) 122 – Комп’ютерні науки

На кафедрі підготовлено більше 50 кандидатських і 5 докторських дисертацій (Петренко А.І., Денбновецький С.В., Абакумов В.Г., Тетельбаум О.Я., Глоба Л.С.) дисертацій.