Нарис про наукову школу “Комп’ютерне проектування в інформаційному середовищі Іnternet і Грід”

Створена у 70-х роках минулого століття на факультеті електроніки НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Засновники: проф., д.т.н. Сигорський Віталій Петрович, Заслужений діяч науки і техніки України, і проф., д.т.н.Петренко Анатолій Іванович, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України.

Віталій Петрович Сигорский

Віталій Петрович Сигорский (1922 – 2007) – радянський і український фізик-електронщик, доктор технічних наук (1959), професор Київського політехнічного інституту. Сигорский В.П. опублікував 375 наукових праць, у тому числі 24 монографії і учбових посібники, частина з яких були видані за кордоном. Серед них “Загальна теорія чотириполюсника”, “Методи аналізу електричних схем з багатополюсними елементами”, “Аналіз електронних схем”, “Багатозначні елементи дискретної техніки”9 колектив авторів), “Матриці і графи в електроніці”, “Алгоритми аналізу електронних схем”, “Основи теорії електронних схем”(в співавторстві з Петренко А.І.), , “Математичний апарат інженера”. Їм підготовлено 30 кандидатів і 9 докторів технічних наук.

Петренко Анатолій Іванович

Петренко Анатолій Іванович ( р.н.1935) – визнаний в країні і світі вчений у галузі систем автоматизованого проектування та суперкомп’ютерних обчислень,зав.кафедри системного проектування НТУУ «КПІ». Петренко А.І. підготував 52 кандидатів та 6 докторів технічних наук, має 44 винаходи і 2 патенти, опублікував 460 наукових робіт, в тому числі 29 монографій, підручників та учбових посібників. Серед них “Algorithmic analysis of electronic circuits”(США,1975), “Основи теорії електронних схем” (в співавторстві з Сигорським В.П.), “Основи автоматизованого проектування”, “Основи побудови САПР”, „ALLTED” – a Computer-Aided Engineering System for Electronic Circuit Design”(колектив авторів, Австралія, 1997), “Basics of Electronic Circuits Computer – Aided Design”(Корея, 2000), ”Чисельні методи в інформатиці”( в співавторстві з Фельдманом Л.П., Дмитрієвою О.А.), “Вступ до Grid технологій в науці і освіті “, “Семантичний грід в науці і освіті” ( в співавторстві з Булахом Б.В., Хондаром В.С. ),”Практикум з грід-технологій” (в співавторстві з Свістуновим С.Я., Кисельовим Г.Д.).

Відомі представники наукової школи

За період існування школи підготовлено 89 кандидатських і 16 докторських дисертацій. Серед представників школи професори НТУУ «КПІ»: Калніболотський Ю.М., Молчанов О.О., Денбновецький С.В., Абакумов В.Г., Сліпченко В.Г., Глоба Л.С., Рогоза В.С., Лук’яненко С.О., Тимофеєв В.І. ; професори, що працюють за кордоном: Тетельбаум О.Я.,Чкалов В.В., та багато інших.

Основні досягнення наукової школи

Наукова школа КПІ з комп’ютеризації проектування була одним з головних засновників у країні нового напрямку в інформатиці, пов’язаного з створенням систем автоматизованого проектування, організації колективного проектування в інтелектуальному середовищі Грід,одним з організаторів підготовки спеціалістів у цій галузі.

Були запропоновані, досліджені та запроваджені новітні методи моделювання і оптимізації гетерогених нелінійних технічних об’єктів, методологія та принципи організації програмно-технічних розподілених комплексів, організація колективного проектування в інтелектуальному середовищі Грід, засобів автоматизованого проектування та їх адаптації до реальних завдань різних класів та інше.

WEB-ALLTED

Приклад складання маршруту проектування в міждисциплінарному комплексі WEB-ALLTED, функціонуючому в грід- середовищі

Створена вітчизняна українська система схемотехнічного проектування технічних систем NetALLTED (ALL Technology Designer) , складовими яких можуть бути електронні блоки, механічні, гідравлічні, пневматичні, електромагнітні підсистеми. Система побудована на оригінальних чисельних алгоритмах, які у своїй більшості маловідомих західним користувачам, і тим вигідно відрізняється від існуючих західних аналогів, таких як Pspice (Microsim Corp. США), Saber (Analogy Corp. США). Система реалізована в середовищі Грід і дозволяє об’єднувати роботу декількох груп фахівців для розв’язання задач на різних етапах проектування.

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи

Наукова школа НТУУ «КПІ» з компютеризації проектування сьогодні відома своїми вагомими здобутками в галузі грід-технологій і їх впровадження в Україні, зокрема, для потреб автоматизованого проектування. Сьогодні виконується один з найбільших в країні грід-проектів з цільової Державної програми «Впровадження грід-технологій в Україні в2009-2013 роках», а саме: „Міждисциплінарний комплекс оптимального математичного моделювання в грід-середовищі з автоматичним формуванням і вирішенням рівнянь відповідних математичних моделей” (проект НТР № ДП/310-2011), який задовольняє потреби широкого кола науковців в засобах математичного моделювання і обчислювальної підтримки наукових досліджень.

Місце у світовій науці

Українська школа з комп’ютеризації проектування визнана у світі. Про це свідчить переклад і видання у США, Болгарії, Австралії і Кореї 4-х монографій, підготовлених представниками наукової школи; запрошення представників школи в 2010 році до участі в проекті FP7-PEOPLE-2010- IRSES “ Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes (EduMEMS)” з Європейської Рамочної Програми FW7 (партнери Франція, Бельгія, Польща); виконання прямих багаторічних контрактів з фірмами Intel (1992- 2002 роки), General Electric (2001), IBM (2008), Panasonic (2006); Sаmsung (з 2008); запрошення проф.Петренка А. І. для проведення наукових семінарів і читання лекцій до California University (Berkeley,USA, 1976), Michigan State University (USA, 1991),Concordia University (Montreal, Canada, 1993), New Jersey Institute of Technology (USA, 1995), Hong Kong University (1997), Sun-Moon University (Korea, 1998), Pohang University of Science and Technology (Korea, 2000), Магденбурського (2003) і Ільменау (2009) університетів Німеччини; обрання проф. Петренка А.І. анд’юнкт-професором Мічіганського Державного Університету(США, 1994 ), Почесним професором Середньо-Південного Університету Китаю (2001), почесним членом (Fellow) Інституту електро-інженерів (IEE).