Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Публікації: Булах Богдан Вікторович

 1. А.І.Петренко, Б.В.Булах. Прикладне програмування як оркестрування сервісів. Навчальний посібник. ННК ІПСА. 2016 р. – 150 с.
 2. Bulakh B. Scientific and Engineering Workflows Based on Grid Services Orchestration // Humboldt Kolleg: The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society, June 12-15, Kyiv, 2014: proc. – Kyiv, 2014
 3. Лашко Е.В. Распределенные вычисления в неразрушающем контроле / Лашко Е.В., Булах Б.В. // “Научни известия на НТСМ”. Сборник докладов Международной конференции „Дни неразрушающего контроля” (NDT Days 2014), 09 – 18 июня 2014 г., Созополь, Болгария. – 2014. – С. 31-33
 4. Чкалов О. Особливості формування маршрутів проектування в системі GridAllted / Чкалов О., Булах Б., Безносик О., Мацулевич О. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – №771. – Львів, 2014. – с. 77-84
 5. Неупокоев М.О. Workflow-системы для решения научных задач // Неупокоев М.О., Булах Б.В. // Системный анализ и информационные технологии: материалы 16-й международной научно-технической конференции «САИТ-2014», 26-30 мая 2014, Киев . – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, – 2014. с.303.
 6. Булах Б.В. Програмне забезпечення для науки та інженерії як “екосистема” сервісів // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 16-ї міжнародної науково-технічної конференції «САІТ-2014», 26-30 травня 2014, Київ: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”.– 2014. с. 291
 7. Zgurovsky M. WebALLTED: Interdisciplinary Modeling in Grid and Cloud / Zgurovsky Michael, Anatolii Petrenko, Volodymyr Ladogubets, Oleksii Finogenov, Bogdan Bulakh // Computer Science. – Krakow : AGH, 2013. – № 14 (2). – P. 295–306.
 8. Petrenko A. Simulation in GridALLTED Complex / Anatolii Petrenko, Mykhailo Lobur, Volodymyr Ladogubets, Oleksii Finogenov, Bogdan Bulakh, Tetyana Ladogubets // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 12-th Intern. Conf. «CADSM’2013», 19-23 February 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv, 2013. – P. 422–424. – ISBN 978-617-607-393-2
 9. Kiselev G. Workflow Task Description Format for GridALLTED Complex / Gennadiy Kiselev, Bogdan Bulakh, Oleksandr Beznosyk, Vitalii Chekaliuk // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 12-th Intern. Conf. «CADSM’2013», 19-23 February 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv, 2013. – P. 425–426. – ISBN 978-617-607-393-2
 10. Ladogubets V. Employing Engines for Engineering Calculations / Volodymyr Ladogubets, Bogdan Bulakh, Vitalii Chekaliuk, Oleksandr Kramar // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 12-th Intern. Conf. «CADSM’2013», 19-23 February 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv, 2013. – P. 427–430. – ISBN 978-617-607-393-2
 11. Булах Б.В. Інтеграція і менеджмент даних у семантичному гріді / Булах Б.В., Дорошенко А.В. // Системный анализ и информационные технологии: 14-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2012», 24 апреля 2012, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2012. – С. 273.
 12. Булах Б.В. Представлення знань в семантичному гріді / Булах Б.В., Хаткова І.В. // Системный анализ и информационные технологии: 14-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2012», 24 апреля 2012, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2012. – С. 303.
 13. Петренко А.І. Система керування потоками обчислень на основі стандарту WS-BPEL для розв’язання інженерних задач / Петренко А.І., Булах Б.В. // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – № 732. – С. 96-106
 14. Zgurovsky M. WebALLTED: Interdisciplinary Simulator Based on Grid Services / Zgurovsky M., Petrenko A., Ladogubets V., Finogenov O., Bulakh B. // East-West Design & Test Symposium : 10-th IEEE East-West Design & Test Symposium «EWDTS’2012», 14-17 September 2012, Kharkov, Ukraine: proc. – Kharkov, 2012. – P. 126–129.
 15. Zgurovsky M. WebALLTED: Interdisciplinary Simulation in Grid / Michael Zgurovsky, Anatoly Petrenko, Volodymyr Ladogubets, Oleksii Finogenov, Bogdan Bulakh // Cracow Grid Workshop : 12-th Cracow Grid Workshop «CGW’12», 22-24 October 2012, Krakow, Poland : proc. – Krakow, 2012. – P. 61–62. – ISBN 978-83-61433-06-4
 16. Петренко А.І. Автоматизація виконання потоків робіт у Грід із залученнім грід-сервісів / Петренко А.І., Булах Б.В., Чекалюк В.В. // Інформатика, управління та обчислювальна техніка : вісник НТУУ «КПІ». – 2012. – Вип. 55. – С. 70–76.
 17. Булах Б.В. Модификация способа учета баланса загрузки при выполнении параллельных программ на вычислительном кластере / Булах Б.В., Чекалюк В.В., Ладогубец В.В., Финогенов А.Д. // Інформатика, управління та обчислювальна техніка : вісник НТУУ «КПІ». – 2012. – Вип. 57. – С. 56–59.
 18. Bulakh B. Аnalysis and implementation of computing workflows for service-oriented CAE/CAD software / Bulakh B. // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2012. – № 747. – С. 39–44
 19. Булах Б. Workflow – сценарії для сервісно-орієнтованих систем моделювання / Булах Б. // Комп’ютерні технології: наука і освіта : 4-а Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доповідей. ­– К. : Університиет «Україна», 2012. – С. 42–44
 20. Petrenko A. Service-Oriented Architecture for Grid-Enabled Computer Simulation Software / Anatolii Petrenko, Volodymyr Ladogubets, Oleksii Finogenov, Bogdan Bulakh // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : 8-th International Conference MEMSTECH’2012, 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2012. – P. 179–181
 21. Булах Б.В. Сервісно-орієнтована система комп’ютерного проктування із залученням грід-обчислень / Булах Б.В. // Системный анализ и информационные технологии: 14-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2012», 24 апреля 2012, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2012. – С. 268.
 22. Булах Б.В. Композиція веб- та грід-сервісів для рішення прикладних задач / Булах Б.В. // Системный анализ и информационные технологии : 13-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2011», 23-28 мая 2011, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2011. – С. 360.

 23. Петренко А.І. Застосування workflow-систем для потреб сучасних науки та інженерії / Петренко А.І., Булах Б.В. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 5. — С. 40–51.
 24. Булах Б.В. Workflow-сценарії для сервісно-орієнтованих систем моделювання / Булах Б.В. // Вісник університету «Україна» : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К. : Університет «Україна», 2011. – № 2. – С. 273–278.
 25. Булах Б.В. BPEL-орієнтована система управління інженерними та науковими обчислювальними сценаріями / Булах Б.В., Петренко А.І. // Вісник університету «Україна» : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К. : Університет «Україна», 2011. – № 2. – С. 90–100.
 26. Петренко А.І. Дослідження архітектури комплексу схемотехнічного моделювання GridALLTED / Петренко А.І., Ладогубець В.В., Фіногенов О.Д., Булах Б.В. // Вісник університету «Україна» : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К. : Університет «Україна», 2011. – № 2. – С. 65–70.
 27. Петренко А.І. Семантичний Грід для науки і освіти : роздатковий матеріал до вивч. курсу / Петренко А.І., Булах В.В., Хондар В.С. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 180 с.