Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Публікації: Корначевський Ярослав Ілліч

 1. Корначевський Я.І. Інтерполяція відеокадрів / Корначевський Я.І., Ніколаєнко А.К. // Системный анализ и информационные технологии: 14-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2012», 24 апреля 2012, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2012. – С. 387–388.
 2. Корначевський Я.І. Сучасні інформаційні технології програмної обробки відеопослідовностей / Корначевський Я.І., Зубенко І.М., Макеєнок О.М. // Системный анализ и информационные технологии: 14-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2012», 24 апреля 2012, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2012. – С. 347–348.
 3. Корначевський Я.І. Генетичні алгоритми в САПР / Корначевський Я.І., Ладогубець В.В. // Інформатика, управління та обчислювальна техніка : вісник НТУУ «КПІ». – 2011. – Вип. 54. – С. 48–53.
 4. Корначевський Я.І. Методи паралелізації в задачах фізичної верифікації / Бритова О.О., Корначевський Я.І. // Системный анализ и информационные технологии : 13-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2011», 23-28 мая 2011, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2011. – С. 359.
 5. Корначевський Я.І. Системи Data Mining / Корначевський Я.І. // Системний аналіз та інформаційні технології : 12-а міжнародна науково-технична конференція “САІТ-2010”, 25-29 травня 2010, Київ, Україна : материали. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 369.
 6. Корначевський Я.І. Дослідження засобів організації паралельних обчислень на графічних процесорах / Корначевський Я.І., Кобилінський О.А. // Системний аналіз та інформаційні технології : 12-а міжнародна науково-технична конференція “САІТ-2010”, 25-29 травня 2010, Київ, Україна : материали. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 367.  Тези
 7. Kharchenko K.V. 3D Multiplatform Data Visualization / Kharchenko K.V., Kornachevskyy Y.I. // CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P. 84.
 8. Корначевський Я.І. Дослідження ефективності виконання паралельних обчислень на різних технологіях / Підоплічко В.С., Корначевський Я.І. // Системний аналіз та інформаційні технології : 10-а міжнародна науково-технічна конференція «САІТ-2008», 20-24 травня 2008, Київ, Україна : матеріали. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – С. 303.
 9. Кобилінський О.А. Дослідження технології PHP для створення інформаційних порталів / Кобилінський О.А., Корначевський Я.І. // Системний аналіз та інформаційні технології : 10-а міжнародна науково-технічна конференція «САІТ-2008», 20-24 травня 2008, Київ, Україна : матеріали. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – С. 302.
 10. Корначевский Я.И. Метод регуляризации треугольной сетки с использованием линейной системы уравнений / Корначевский Я.И., Харченко К.В. // Системный анализ и информационные технологии : 9-я международная научно-техническая конференция “САИТ-2007”, Киев : материалы. – К. : НТУУ “КПИ”, 2007. – С. 155.
 11. Корначевський Я.І. Застосування бібліотеки .NET для паралельних розрахунків у багатопроцесорних системах / Корначевський Я.І., Харченко К.В. // Системний аналіз та інформаційні технології :  9-а міжнародна науково-технічна конф. “САІТ-2007”, 15-19 травня 2007 р., Київ : матеріали конф. – К. : НТУУ “КПІ”, 2007. – С. 154.
 12. Корначевський Я.І. Порівняльне дослідження модифікацій моделей BSIM 3v3, вбудованих в пакети схемотехнічного проектування ALLTED та SPICE / Корначевський Я.І., Ладогубець В.В. // Электроника и связь. – 2004. – № 21. – С. 30–33.
 13. Я.І. Корначевський. Врахування ефекту консервації заряду в BSIM-моделях / Я.І. Корначевський // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2004. – № 501. – С. 178–182.
 14. Я.І. Корначевський. Особливості реалізації інверсного режиму в КМОН моделях на прикладі BSIM / Я.І. Корначевський, В.В. Ладогубець // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – 2003.
 15. Корначевський Я.І. Моделі КМОН-транзисторів для проектування інтегральних схем субмікронного рівня / Корначевський Я.І. // Электроника и связь. – 2003. – № 18. – С. 76–79.
 16. Корначевський Я.І. Особливості реалізації інверсного режиму в КМОН моделях на прикладі BSIM / Корначевський Я.І., Ладогубець В.В. // Электроника и связь. – 2002. – № 17. – С. 3–6.
 17. А.I. Петренко. Особливості візуалізації даних в САПР за допомогою OpenGL. / А.I. Петренко, Я.I. Корначевський // Электроника и связь. – 2000. – Т. 2, № 8. – С. 279–282.