Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Публікації: Молявко О.С.

  1. Молявко О.С. Програма моделювання експозиції резисту в електронно-променевій літографії / Молявко О.С. // Системний аналіз та інформаційні технології : 12-а міжнародна науково-технична конференція “САІТ-2010”, 25-29 травня 2010, Київ, Україна : материали. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 377.
  2. Петренко А.І. Моделювання експозиції резисту в електронно-променевій літографії / Петренко А.І., Молявко О.С. // Прикладна математика та комп’ютинг : 1-а наукова конференція магістратів та аспірантів «ПМК-2009», 15-17 квітня 2009, Київ, Україна : зб. тез / ред. кол. : С.В. Сирота (гол. ред.) та ін. – К. : НТУУ “КПІ”, 2009. – С. 240–243.
  3. Петренко А.И. Программа моделирования процесса экспонирования резиста в электронно-лучевой литографии / Петренко А.И., Молявко А.С. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К. : ВЕК+, 2009. – № 50. – С. 30–33.
  4. Казаков Ю.В. Исследование задержек в пакетных сетях передачи данных с использованием пакета моделирования NS2 / Казаков Ю.В., Киселев Г.Д., Молявко А.С. // Системный анализ и информацонные технологии: 10-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2008», 20-24 мая 2008, Киев, Украина : материалы. – К. : НТУУ «КПИ», 2008. – С. 296.
  5. Молявко А.С. Программа моделирования экспозиции резиста в электронно-лучевой литографии / Молявко А.С., Казаков Ю.В. // Системный анализ и информацонные технологии: 10-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2008», 20-24 мая 2008, Киев, Украина : материалы. – К. : НТУУ «КПИ», 2008. – С. 312.