Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Публікації: Свістунов Сергій Якович

 1. Свистунов С.Я., Шевченко А.Ю. Использование Service Level Agreements – необходимое условие для развития Украинской грид инфраструктуры. – // Матеріали 16-ї міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014, Київ, 26-30 травня 2014 р. / ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ».- 2014. с. 315.
 2. Petrenko A. Advanced brokers for Nordugrid ARC using web-services / Petrenko A.,  Svistunov S., Svirin P. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3/9 (63). – С. 60–63.
 3. Петренко А.И. Новые подходы для брокера ресурсов Nordugrid ARC / Петренко А.И., Свистунов С.Я., Свирин П.В. // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии : 23-я Международная Крымская конференция «КрыМиКо’2013», 9-13 сент. 2013, Севастополь, Крым, Украина : материалы. – Севастополь, 2013. – С. 352–353.
 4. Petrenko A. Distributed Grid Brokers Architecture Using Web-Services / Petrenko A., Svistunov S., Svirin P. // Cluster Computing : Second International Conference  «CC’2013», 3-5 June 2013,  Lviv, Ukraine : proc. – Lviv, 2013. – P. 175–178.
 5. Петренко А.І. Брокер ресурсів для Nordugrid ARC із використанням прогнозування часу початку виконання. / Петренко А.І., Свистунов С.Я., Свірін П.В. // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 68. – С. 170–176.
 6. Свірін П.В. Брокер ресурсів для Nordugrid ARC із використанням прогнозування часу початку виконання. / Петренко А.І., Свистунов С.Я., Свірін П.В. // Моделювання та інформаційні технології, зб. Наукових праць, №68, 2013 – с. 170-176.
 7. Петренко А.І. Гібридний алгоритм брокера для NorduGridARC 2.0 для використання в сегменті УНГ / А.І. Петренко, С.Я. Свістунов, П.В. Свірін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 1/2 (61). – С. 4–6.
 8. Свистунов С.Я. Состояние и перспективы развития Украинского национального грид. Анализ и логика возможного развития / Свистунов С.Я., Шевченко А.Ю. // Системный анализ и информационные технологии : 15-я международная научно-техническая конференция “САИТ-2013”, 27-31 мая 2013, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2013. – С. 360.
 9. Свистунов С.Я. IT инфраструктура эксперимента Alice в Украине / Свистунов С.Я., Пелых В.В., Шадура О.В. // Системный анализ и информационные технологии : 15-я международная научно-техническая конференция “САИТ-2013”, 27-31 мая 2013, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2013. – С. 359.
 10. На шляху до європейського грід : довід. (проект) для магістрів напряму підготов. «Комп’ютерні науки» / За ред. А.Г. Загороднього, М.З. Згуровського. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 392 с. – ISBN 978-966-622-549-1.
 11. Свірін П.В. Стратегії балансування навантаження в грід / Петренко А.І., Свірін П.В., Свистунов С.Я. // Комп’ютерні технології: наука і освіта : 4-а Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доповідей. ­– К. : Університиет «Україна», 2012. – С. 52–56.
 12. Петренко А.І. Алгоритм оцінки завантаженості ГРІД-сайту / Свірін П.В., Петренко А.І., Свістунов С.Я. // Системный анализ и информационные технологии : 13-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2011», 23-28 мая 2011, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2011. – С. 388.
 13. Петренко А.І. Практикум з грід-технологій : навчальний посібник / Петренко А.І., Свістунов С.Я., Кисельов Г.Д.  – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 580 с.
 14. Петренко А.И. Алгоритмы балансирования нагрузки в Грид-системах / Петренко А.И., Свистунов С.Я., Свирин П.В. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 4. – С. 21–36.
 15. Свістунов С.Я. Методика оцінки завантаженості GRID-середовища НАН України / Карпенко Д.М., Свістунов С.Я. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2010. – № 1. – С. 39–51.
 16. Свістунов С.Я. Створення середовища виконання наукових додатків у грід з використанням інструментаріїв Gridsphere та Vine Toolkit як частини комплексного наукового шлюзу / Романюк О.М., Сапігора А.С., Свістунов С.Я., Марченко О.І. // Системний аналіз та інформаційні технології : 12-а міжнародна науково-технічна конференція «САІТ-2010», 25-29 травня 2010, Київ, Україна : матеріали. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 386–387.
 17. Svistunov S. Academic segment of Ukrainian Grid infrastructure / Martynov Е., Zinovjev G., Svistunov S. // System Research and Information Technologies. – 2009. – № 3. – P. 31–42.
 18. Svistunov S. Complex Science Gateway: use of different grid infrastructures to perform scientific applications / O. Romaniuk, D. Karpenko , O. Marchenko, S. Svistunov // Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application  : 4-th International Conference «ASCN-2009», November 9-11, 2009, Lviv, Ukraine :  Proc. – Lviv, 2009. – P. 81–82.
 19. Свистунов С. Украинский академический грид / А. Загородний, Г. Зиновьев, Е. Мартынов, С. Свистунов // Українсько-македонський науковий збірник. – К. : Вид. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, 2009. – Вип. 4. – С. 140–150.
 20. Свістунов С.Я. Український академічний Грід: досвід створення й перші результати експлуатації / Ю.В.Бойко, М.Г.Зинов’єв, О.О.Судаков, С.Я.Свістунов // Математичні машині і системи. – 2008. – № 1. – С. 67–84.
 21. Свистунов С.Я. Исследование возможности использования метапланировщика GridWay в Grid-инфраструктуре НАН Украины под управлением NorduGrid / А.О. Алькин,  Д.М. Карпенко, С.Я. Свистунов // Распределенные вычисления и грид – технологии в науке и образовании : 3-я международная конференция, 30 июня – 4 июля 2008 г., Дубна, Россия : труды. – Дубна : ОИЯИ, 2008. – С. 298–302.
 22. Свистунов С.Я. Грид–компьютинг для научных исследований в Национальной Академии Наук Украины / А.О. Алькин,  Д.М. Карпенко,  Е.С.Мартынов, С.Я. Свистунов // Распределенные вычисления и грид – технологии в науке и образовании : 3-я международная конференция, 30 июня – 4 июля 2008 г., Дубна, Россия : труды. – Дубна : ОИЯИ, 2008. – С. 109–117.  Тези
 23. Svistunov S. Academic Segment of Ukranian Grid Infrastructure / Zinovjev G., Martynov E., Svistunov S. // CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P. 131.
 24. Svistunov S. Ukrainian Grid Infrastructure: Practical Experience / M. Zynovyev, O. Sudakov, Y. Boyko, S. Svistunov // Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications : 4-th IEEE Workshop on «IDAACS 2007» , 6–8 September 2007, Dortmund, Germany : Proc. – Dortmund, 2007. – P. 165–169.
 25. Свістунов С.Я. ГРІД – нова обчислювальна технологія для науки / А.Г.Загородній, Г.М. Зинов‘єв,Є.С. Мартинов, С.Я. Свістунов, В.М. Шадура // Вісник НАН України. – 2005. – № 6. – С. 17–19.