Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Публікації: Стіканов Валерій Юхимович

  1. Stikanov V. Some Aspects of the Negative Charge Pumps / Stikanov V., Korolevich R., Schoof G. // Electronics and Nanotechnology : 32-th International Scientific Conference «ELNANO’2012», 10-12 April 2012, Kiev, Ukraine : proc. – Kiev, 2012. – P.  104.
  2. Stikanov V. Configurable Sector Size Flash Memory Organization / Stikanov V., Korolevich R., Schoof G. // Electronics and Nanotechnology : 32-th International Scientific Conference «ELNANO’2012», 10-12 April 2012, Kiev, Ukraine : proc. – Kiev, 2012. – P.  102–103.
  3. Stikanov V. Yu. Review of device matching improvement methods of integrated circuits / Stikanov V. Yu., Guryn D.V. // Системний аналіз та інформаційні технології : 12-а міжнародна науково-технічна конференція «САІТ-2010», 25-29 травня 2010, Київ, Україна : матеріали. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 353.  Тези
  4. Стиканов В.Е. Некоторые аспекты анализа технических решений формирования встроенной энергонезависимой памяти / Стиканов В.Е., Фокс А., Королевич Р.А., Гудырев А.В., Громовой А.В. // Системный анализ и информационные технологии : 9-я международная научно-техническая конференция “САИТ-2007”, Киев : материалы. – К. : НТУУ “КПИ”, 2007. – С. 163.