Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Публікації: Цурін Олег Пилипович

 1. Цурін О.П., Цуріна Н.О.  Досвід використання засобів дистанційного навчання у ВНЗ для студентів очної, заочної та другої освіти, збірник доповідей на віртуальній конференції «Перспективні напрямки української науки» , 2014р
 2. Цурін О.П., Воробік А.В. Зараження  WEB-сайтів вірусами та процес їх лікування. Збірник доповідей на віртуальній конференції «Перспективні напрямки української науки», м.Запоріжжя, 2014р
 3. Цурін О.П. доц.,к.т.н. Вербовий А.М., Пандуро Х.І. Дистанційне навчання в хмарах і його позитивні та негативні якості. Збірник доповідей на віртуальній конференції «Перспективні напрямки української науки» м.Запоріжжя, 2014р
 4. Цурін О.П. Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом//Технологія і техніка друкарства, Т.2(44) , 2014 р., С. 73
 5. Цурін О.П. Додавання мета-тегів Google Schoolar в Web-сторінки в деяких популярних CMS / Цурін О.П., Шиманський А.С. //  Системный анализ и информационные технологии: 14-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2012», 24 апреля 2012, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2012. – С. 422.
 6. Цурін О.П. Дистанційне навчання при вивченні мов програмування / Цурін О.П., Романов В.В. // Вісник університету «Україна» : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К. : Університет «Україна», 2011. – № 2. – С. 119–121.
 7. Цурін О.П. Автоматизоване проектування Web–сайтів журналів / Цурін О.П., Цуріна Н.О., Бодрова Ю.Ю. // Системный анализ и информационные технологии : 13-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2011», 23-28 мая 2011, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2011. – С. 512.
 8. Цурін О.П. Засоби підвищення InterNet статусу друкованих журналів / Цурін О.П. // Технологія і техніка друкарства. – 2010.  – № 4. – С. 261–266.
 9. Цурін О.П. Webometrics рейтинг університетів світу та шляхи підвищення їх рейтингу / Цурін О.П., Цуріна Н.О. // Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика : Вісник Університету «Україна». – К. : Університет «Україна», 2010. – №8. – С. 141–144.
 10. Цурін О.П. Врахування Internet параметрів при оцінці рейтингу Вищих Навчальних Закладів / Цурін О.П., Цуріна Н.О. // Комп’ютерні технології: наука і освіта : 5-а Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доп. – Київ, 2010. – С. 222–226.
 11. Цурін О.П. Автоматизовані засоби розробки Web-сайтів журналів / Цурін О.П., Антонович Є.А. // Системний аналіз та інформаційні технології : 12-а міжнародна науково-технічна конференція «САІТ-2010», 25-29 травня 2010, Київ, Україна : матеріали. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 502.
 12. Ільченко М.Ю. Національний технічний університет України «КПІ» у світовому Web-рейтингу / Ільченко М.Ю., Цурін О.П., Цуріна Н.О. // Київський політехнік : газета Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – К. : ТОВ «АТОПОЛ-інк», 2009. – № 4
 13. Цурін О.П. Web-портал поліграфічних видань журналів університету / Цурін О.П. Антонович Є. В. // Технологія і техніка друкарства. – 2009.  – № 1/2. – С. 35–39.
 14. Цурін О.П. Web-ресурс супроводження видань журналів та конференцій із засобами інтелектуального пошуку / Цурін О.П., Антонович Є.В. // Інтелектуальний аналіз інформації : міжнародна конференція, 2009, м. Київ : праці. – Київ, 2009. – С. 409–413
 15. Цурін О.П. Автоматизовані засоби підняття Webometrics рейтингу Web-сайтів наукових установ / Цурін О.П., Іванченко Р.М. // Системний аналіз та інформаційні технології : 11-а міжнародна науково-технічна конф. «САІТ–2009», 26-30 травня 2009 р., Київ : матеріали конф. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – С. 446.
 16. Романов В.В. Використання засобів дистанційного навчання (ДН) в очній та заочній освіті / Романов В.В., Цурін О.П., Цуріна Н.О. // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 9–11 квітня 2009 р., м. Луганськ. – Луганськ: Альма-матер, 2009. – С. 181–183
 17. Tsurin O.F. Development And Support Of Web-Site For Grid Project / Tsurin O.F. // CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P. 25.
 18. Цурін О.П. Web-сайт Національної GRID Інфраструктури України / Цурін О.П., Безкоровайний Є.В. // Системний аналіз та інформаційні технології : 10-а міжнародна науково-технічна конференція «САІТ-2008», Київ : матеріали. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – С. 319.
 19. Цурін О.П. Методичний посібник для дистанційного навчання «Комп’ютерна графіка для діловодства» / Цурін О.П., Цуріна Н.О. – К. : ВМУРоЛ, 2006. – 230 с
 20. Цурiн О.П. Методичнi вказiвки до лабораторних робiт по курсу «Мультiмедiйнi технологii» / Цурiн О.П. – К. : ВМУРоЛ, 2005. – 96 с
 21. Цурiн О.П. Комп’ютерна графiка у дiловодствi (для дистанційного навчання) / Цурiн О.П. – К. : ВМУРоЛ, 2005. – 230 с
 22. Комп’ютерна графіка : конспект лекцій по курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» / уклад. Цурін О.П. – К. : ВМУРоЛ, 2003. – 104 с
 23. Мультимедіа та мультимедійні системи : конспект лекцій по курсу «Мультимедійні технології» / уклад. Забара С.С., Цурін О.П. – К. : ВМУРоЛ, 2004. – 154 с
 24. Цурін О.П. Електронні видання та InterNet : методичний посібник до курса лекцій / Цурін О.П. – К. : ВМУРоЛ, 2003. – 94 с
 25. Цурін О.П. Комп’ютерна графіка : методичний посібник до лабораторних робіт / Цурін О.П. – К. : ВМУРоЛ, 2002. – 34 с
 26. Цурін О.П. Комп’ютерна графіка : методичний посібник до курса лекцій / Цурін О.П. – К. : ВМУРоЛ, 2002. – 84 с
 27. Цурін О.П. Навчання роботі з програмними системами / Цурін О.П. // Виставка-конференція Київ-2000 : тези
 28. Цурін О.П. Web-дизайн від “А” до “…” / Цурін О.П., Цуріна Н.О. // ІНФОРМАТИКА : Всеукраїнська газета для вчителів. – К. : Видавництво “Шкільний світ”, 2002. – № 10. – С. 5–9 ; № 11. – С. 5–7 ; № 12. – С. 5–11 ; № 16. – С. 5–9
 29. Цурін О.П. Вивчаємо та працюємо з InterNet (підручник для початківців) / Цурін О.П. – К., 1998. – 50 с