Не знаєш де опублікувати свою роботу?

Слідкуй за рубрикою Конференції. Завжди корисна інформація, ключові дати та активні контакти!


Публікації: Чекалюк Віталій Вікторович

  1. Ladogubets V. Employing Engines for Engineering Calculations / Volodymyr Ladogubets, Bogdan Bulakh, Vitalii Chekaliuk, Oleksandr Kramar // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 12-th Intern. Conf. «CADSM’2013», 19-23 February 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv, 2013. – P. 427–430. – ISBN 978-617-607-393-2.
  2. Kiselev G. Workflow Task Description Format for GridALLTED Complex / Gennadiy Kiselev, Bogdan Bulakh, Oleksandr Beznosyk, Vitalii Chekaliuk // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 12-th Intern. Conf. «CADSM’2013», 19-23 February 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv, 2013. – P. 425–426. – ISBN 978-617-607-393-2.
  3. Булах Б.В. Модификация способа учета баланса загрузки при выполнении параллельных программ на вычислительном кластере / Булах Б.В., Чекалюк В.В., Ладогубец В.В., Финогенов А.Д. // Інформатика, управління та обчислювальна техніка : вісник НТУУ «КПІ». – 2012. – Вип. 57. – С. 56–59.
  4. Петренко А.І. Автоматизація виконання потоків робіт у Грід із залученнім грід-сервісів / Петренко А.І., Булах Б.В., Чекалюк В.В. // Інформатика, управління та обчислювальна техніка : вісник НТУУ «КПІ». – 2012. – Вип. 55. – С. 70–76.
  5. Чекалюк В. Способи використання віртуалізації у гріді / Чекалюк В. // Комп’ютерні технології: наука і освіта : 4-а Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доповідей. ­– К. : Університиет «Україна», 2012. – С. 50–51.
  6. Чекалюк В.В. Способи використання віртуалізації у гріді / Чекалюк В.В. // Вісник університету «Україна» : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К. : Університет «Україна», 2011. – № 2. – С. 85–89.
  7. Чекалюк В.В. Використання віртуалізації при запуску задач у гріді / Чекалюк В.В. // Системный анализ и информационные технологии : 13-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2011», 23-28 мая 2011, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2011. – С. 396.
  8. Чекалюк В.В. Використання віртуалізації при запуску задач у гріді / Чекалюк В.В. // Системный анализ и информационные технологии : 12-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2010», 25-29 мая 2010, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2010. – С. 388.
  9. Chekalyuk V.V. A Bridge Between A Personal Computer And A Cluster Using Gridsolve // CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : proc. – Kiev, 2008. – P. 46.