ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів на 2019 рік

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі комп’ютерних наук за спеціальністю – 122 Комп’ютерні науки і включає наступні напрями:

  1. Хмарні сервісно-орієнтовані обчислення (SOC) та архітектури (SOA);
  2. Мікросервіси, контейнери і API в SOA і SOC;
  3. Семантика в SOC: онтології; виявлення, оркестровка і композиція сервісів;
  4. Інтернет речей, зокрема, в медичних застосуваннях;
  5. Інтелектуальні обчислення і штучний інтелект для розподілених великих даних;
  6. Технології DevOps і Blockchain в застосуваннях для Європейської відкритої наукової хмари  EOSCR.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри Системного проектування

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Ткаченко Д. А. 2018 Мультимодальне та багатозадачне вивчення представлень даних Петренко А.І.
Круш І. 2018 Вивчення сепарабельних низькорозмірних репрезентацій для мультимодальних даних Петренко А.І.
Михалько В. 2018 Глибинне вивчення схожості мультимодальних даних Петренко А.І.
Марков Д. К. 2018 Особливості створення і застосування комп’ютерних ігор в навчальних дисциплінах з комп’ютерних наук Рогоза В.С.
Шаптала Р. В. 2018 Моделі глибинного навчання для розв’язання задач інтелектуальної обробки мультимодальних даних Кисельов Г.Д.
Акімов В. 2018 Розв’язання задач data-mining на великих масивах даних з використанням методів глибокого машинного навчання Рогоза В.С.
Науменко Т. О. 2017 Безсерверна технологія (Functions as a Service) для створення хмарних мікросервісних додатків Петренко А.І.
Попеляєв Д. П. 2017 Туманні обчислення як конвергенція IoT та хмар Петренко А.І.
Рубець А. В. 2017 Проактивний моніторинг мережевої інфраструктури як сервіс Кисельов Г.Д.
Мироненко С.С. 2017 Нові алгоритмічні підходи до створення засобів моніторингу та підвищення ефективності процесу використання систем менеджменту навчання Кисельов Г.Д.
Яременко В. С. 2017 Моделі машинного навчання для розв’язання задач інтелектуальної обробки даних в мультиагентних системах Рогоза В.С.

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

Назва теми Науковий керівник
1. Хмарні обчислення і семантичні сервіси в системах охороні здоров’я Петренко А.І.
2. Конволюційні нейронні мережі і системи натільних сенсорів для дистанційного розпізнавання людської діяльності Петренко А.І.
3. Методи тематичної класифікації слабоструктуризованних даних Рогоза В.С.
4. Методи редукції великих масивів даних для вирішення задач вилучення знань з даних Рогоза В.С.
5. Інформаційні системи постійної доступності з використанням хмарних обчислень Кисельов Г.Д.
6. Проектування середовища дистанційного навчання з вбудованим обчислювальним інтелектом Кисельов Г.Д.