Наукова школа “Комп’ютерне сервіс-орієнтоване проектування в розподіленому інформаційному середовищі”, керівник д.т.н., проф., , заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, заслужений діяч КПІ Петренко А.І.

Створення концепції розроблення систем сервісів для вирішення практичних завдань міждисциплінарного характеру в розподіленому інтелектуальному середовищі на базі онтології предметних галузей, яка сприяє впровадженню Інтернету речей і включає раціональний вибір архітектури систем сервісів, їх моделей, методів композицій веб-сервісів і їх пошуку в мережі при реалізації систем сервісів різного призначення (зокрема, для e-Health).