Севідов Павло Миколайович – Дослідження алгоритмів оптимізації індивідуальних планів навчання

Севідов Павло Миколайович

Тема дипломної роботи: Дослідження алгоритмів оптимізації індивідуальних планів навчання

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кисельов Г.Д.