Шафрай Андрій Юрійович – Дослідження засобів збирання та пошуку інформації на заданій множині Web-сайтів

Шафрай Андрій Юрійович

Тема дипломної роботи: Дослідження засобів збирання та пошуку інформації на заданій множині Web-сайтів

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.