Шахмуть Антон Павлович – Розв’язання задачі прогнозування часових рядів з використанням штучних нейронних мереж

Шахмуть Антон Павлович

Тема дипломної роботи: Розв’язання задачі прогнозування часових рядів з використанням штучних нейронних мереж

Науковий керівник: ст. викл. Іщенко Г.В.