Шаптала Роман Віталійович – Прогнозування місцезнаходження заданих об’єктів в середовищі контекстно-залежних систем

Шаптала Роман Віталійович

Тема дипломної роботи: Прогнозування місцезнаходження заданих об’єктів в середовищі контекстно-залежних систем

Науковий керівник: доц., к.т.н. Кисельова А.Г.