Штанько Денис Валерійович – Розробка клієнтської частини інформаційної системи з застосуванням мікросервісної архітектури на мікроконтроллерах

Штанько Денис Валерійович

Тема дипломної роботи: Розробка клієнтської частини інформаційної системи з застосуванням мікросервісної архітектури на мікроконтроллерах

Науковий керівник: доц., к. т. н. Харченко К.В.