Швайченко Олена Володимирівна – Дослідження методів проектування швидкодіючих АЦП

Швайченко Олена Володимирівна

Тема дипломної роботи: Дослідження методів проектування швидкодіючих АЦП

Науковий керівник: доц. Стіканов В. Ю.