Скрипченко Олексій Володимирович – Програма розширення поля зору за допомогою таблиць Шульце

Скрипченко Олексій Володимирович

Тема дипломної роботи: Програма розширення поля зору за допомогою таблиць Шульце

Науковий керівник: ст. викл. Бритов О. А.