Навчальні та робочі навчальні плани

Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Освітньо-професійна програма

2023/2024 н.р.

2022/2023 н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Освітньо-професійна програма

2023/2024 н.р.

2022/2023 н.р.

Освітня програма: Комп’ютерні науки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Освітньо-наукова програма

2023/2024 н.р.

2022/2023 н.р.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Освітньо-наукова програма

2023/2024 н.р.

2022/2023 н.р.