Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Освітньо-професійна програма

2022/2023 н.р.

2023/2024 н.р.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Освітньо-професійна програма

2022/2023 н.р.

2023/2024 н.р.

Освітньо-наукова програма

Освітня програма: Комп’ютерні науки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Освітньо-наукова програма

2022/2023 н.р.

2023/2024 н.р.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Освітньо-наукова програма

2022/2023 н.р.

2023/2024 н.р.