Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Освітньо-професійна програма

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Освітньо-професійна програма

Освітньо-наукова програма

Освітня програма: Комп’ютерні науки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Освітньо-наукова програма

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Освітньо-наукова програма