Сухомлин Ірина Борисівна – Framework та їх місце у створенні Web-інтерфейсу сучасних Web-сайтів Web-додаткі, CMF як новий крок вдосконалення CMS

Сухомлин Ірина Борисівна

Тема дипломної роботи: Framework та їх місце у створенні Web-інтерфейсу сучасних Web-сайтів Web-додаткі, CMF як новий крок вдосконалення CMS

Науковий керівник: Цурін О.П.