Силабуси > Бакалавр > Нормативні


Алгебра та аналітична геометрія


Алгоритми та структури даних. Частина 1. Базові алгоритми


Алгоритми та структури даних. Частина 2. Структури даних і структури зберігання


Алгоритмізація та програмування. Курсова робота


Алгоритмізація та програмування. Частина 1. Базові концепції програмування


Алгоритмізація та програмування. Частина 2. Процедурне програмування


Архітектура обчислювальних систем


Безпека інформаційних систем


Вступ до інтелектуального аналізу даних


Вступ до філософії


Дипломне проєктування


Дискретна математика


Економіка і організація виробництва


Засади усного професійного мовлення (риторика)


Інформаційна безпека


Комп’ютерна схемотехніка


Комп’ютерна схемотехніка. Курсова робота


Комп’ютерні мережі


Комп’ютерні мережі. Курсова робота


Лінійна алгебра


Математична логіка та теорія алгоритмів


Математичний аналіз. Частина 1. Диференціальне числення функцій однієї дійсної змінної


Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне числення функцій кількох дійсних змінних. Інтегральне числення функцій однієї змінної


Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне числення функцій кількох дійсних змінних. Інтегральне числення функцій однієї змінної


Математичний аналіз. Частина 3. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли, гармонічний аналіз


Методи оптимізації


Методи та системи штучного інтелекту


Моделювання систем


Об’єктно-орієнтоване програмування


Об’єктно-орієнтоване програмування. Курсова робота


Операційні системи


Основи здорового способу життя


Основи системного аналізу


Основи фізики


Паралельні обчислення


Паралельні обчислення. Курсова робота


Переддипломна практика


Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1


Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2


Практичний курс іноземної мови. Частина 1


Практичний курс іноземної мови. Частина 2


Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів


Проєктування інформаційних систем


Проєктування та аналіз обчислювальних алгоритмів


Системи баз даних


Системи баз даних. Курсова робота


Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика


Технології створення програмних сервісів


Україна в контексті історичного розвитку Європи


Фізика коливально-хвильових процесів


Чисельні методи. Частина 1. Розв’язання систем лінійних рівнянь, знаходження власних значень та наближення функцій


Чисельні методи. Частина 2. Розв’язання нелінійних та диференціальних рівнянь