Силабуси > Магістр за ОПП > Вибіркові


Автоматизоване проектування систем на кристалі


Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних


Еволюційне моделювання та метаевристики


Елементна база інформаційних технологій


Мультиагентні системи


Обробка природних мов


Технології побудови розподілених баз даних та знань


Функціональне програмування: Erlang


Цифрова обробка зображень та комп’ютерний зір