Силабуси > Магістр за ОПП > Нормативні


Виконання магістерської дисертації


Інтелектуальна власність та патентознавство


Інтернет речей та вбудовані системи


Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень


Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації


Обробка надвеликих масивів даних


Обробка надвеликих масивів даних. Курсова робота


Основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур


Основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур. Курсова робота


Педагогіка вищої школи


Практика


Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації


Розподілені обчислювання та інтернет-технології


Розробка стартап-проектів


Сталий інноваційний розвиток


Технології інтелектуального аналізу даних


Хмарні технології та сервіси