Силабуси > Магістр за ОНП > Нормативні


Виконання магістерської дисертації


Візуалізація графічної та геометричної інформації


Інтелектуальна власність та патентознавство


Методи дослідження складних систем та процесів


Методи та технології обчислювального інтелекту


Методи та технології обчислювального інтелекту. Курсова робота


Наукова робота за темою магістерської дисертації


Науково-дослідна практика


Нечітке моделювання та управління


Обробка надвеликих масивів даних


Основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур


Педагогічна майстерність


Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації


Ризик-орієнтована інформаційна безпека розподілених комп’ютерних систем


Розробка стартап-проєктів


Сталий інноваційний розвиток


Технології інтелектуального аналізу даних