Силабуси > Магістр за ОНП > Вибіркові


Аналіз медичних зображень


Гібридні інтелектуальні системи


Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних


Еколого-економічний ризик-менеджмент


Захист інформації


Математичне моделювання енергетичних процесів


Медичні інформаційні системи


Методи синтезу віртуальної реальності


Методологічні основи проектування програмних сервісів


Моделі нелінійної динаміки та нелінійних систем


Мультиагентні системи


Обробка медичних зображень


Основи геноміки та протеоміки


Проектування систем машинного навчання


Системи інтелектуального прогнозування часових рядів


Структурно-параметричний синтез гібридних нейронних мереж


Функціональне програмування: Erlang


Хмарні технології та сервіси


Цифрова обробка зображень та комп’ютерний зір