Токарський Андрій Олегович – Застосування об’єктно-орієнтованих баз даних в інформаційних системах

Токарський Андрій Олегович

Тема дипломної роботи: Застосування об’єктно-орієнтованих баз даних в інформаційних системах

Науковий керівник: ас., к.т.н. Свірін П.В.