Тройна Антон Вікторович – Дослідження експериментального середовища програмування мультиагентних систем

Тройна Антон Вікторович

Тема дипломної роботи: Дослідження експериментального середовища програмування мультиагентних систем

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г.Д.