Унгул Володимир Валерійович – Сучасні засоби пошуку вразливостей Web-сайтів та серверів та аналіз їх можливостей і практичного використання

Унгул Володимир Валерійович

Тема дипломної роботи: Сучасні засоби пошуку вразливостей Web-сайтів та серверів та аналіз їх можливостей і практичного використання

Науковий керівник: доц., к.т.н. Цурин О.Ф.