Ушеренко Роман Борисович – Дослідження, розробка та впровадження оцінки заданого набору Webometrics параметрів на заданій множині Web-сайтів

Ушеренко Роман Борисович

Тема дипломної роботи: Дослідження, розробка та впровадження оцінки заданого набору Webometrics параметрів на заданій множині Web-сайтів

Науковий керівник: Доц. Цурін О. П.