Володін Максим Сергійович – Засобиінтеграціїхмарноїсистемидистанційногонавчання з ресурсами цифрової науки

Володін Максим Сергійович

Тема дипломної роботи: Засобиінтеграціїхмарноїсистемидистанційногонавчання з ресурсами цифрової науки

Науковий керівник: Доц. Кисельов Г.Д