Воскобойник Андрій Олегович – Захист авторських прав з використанням технологій цифрових водяних знаків

Воскобойник Андрій Олегович

Тема дипломної роботи: Захист авторських прав з використанням технологій цифрових водяних знаків

Науковий керівник: доц. Капшук О.О.