Видолоб Антон Валерійович – Розробка системи керування рухом крокуючого робота засобами SimMechanics та Unity

Видолоб Антон Валерійович

Тема дипломної роботи: Розробка системи керування рухом крокуючого робота засобами SimMechanics та Unity

Науковий керівник: доц., к.т.н., Чкалов О. В