Яременко Вадим Сергійович – Побудова моделей обробки великих масивів даних з використанням технології MapReduce

Яременко Вадим Сергійович

Тема дипломної роботи: Побудова моделей обробки великих масивів даних з використанням технології MapReduce

Науковий керівник: проф., д.т.н. Рогоза В.С.