Єременко Антон Віталійович – Розподілене управління документообігом динамічно створюваних віртуальних організацій

Єременко Антон Віталійович

Тема дипломної роботи: Розподілене управління документообігом динамічно створюваних віртуальних організацій

Науковий керівник: Ст. в. Круковський М. Ю.