Євтухов Сергій Костянтинович – Дослідження штучних нейронних мереж для класифікації дорожних знаків

Євтухов Сергій Костянтинович

Тема дипломної роботи: Дослідження штучних нейронних мереж для класифікації дорожних знаків

Науковий керівник: доц. к.т.н Харченко К. В.