Юрченко Володимир Вікторович – Грід-орієнтований науковий портал для зберігання і обробки медичних зображень

Юрченко Володимир Вікторович

Тема дипломної роботи: Грід-орієнтований науковий портал для зберігання і обробки медичних зображень

Науковий керівник: Доц. Свістунов С.Я.