2022

Бажина Марія – Методології управління проектами як засіб підвищення ефективності діяльності проектної команди

Бондаренко Станіслав – Засоби платформи .Net для створення прикладних застосунків з використанням блокчейну

Василюк Данило – Дослідження та розробка методів сегментації для задачі розпізнавання рукописного тексту

Велика Вероніка – Фрейморки для розробки веб додатків у хмарній системі Heroku

Воловик Андрій – Дослідження методів та алгоритмів передачі даних в мультиплеєрних іграх та їх оптимізація

Вороной Микита – Створення автоматизованної системи формування вимог для ІТ проекту

Гапонюк Максим – Хмарна інфраструктура обробки потокового відео

Герасименко Денис – Розробка схеми декодування резистивних елементів пам’яті в інтегральному виконанні для інформаційних технологій

Герасимова Марина – Web застосунок для проведення квестів з використанням засобів СI/CD в архітектурі FaaS

Головін Богдан – Застосування мікросервісної архітектури для автоматизації процесу перевірки студентських робіт з програмування

Гречко Денис – Дослідження технології розробки освітньої платформи дистанційного навчання

Гумницький Володимир – Порівняння та аналіз існуючих моделей нейронних мереж, що застосовуються для перекладу тексту

Дєрюгін Єгор – Використання генетичного алгоритму для оптимізації структури мережі електропостачання

Дзюбчик Олександр – Дослідження засобів мови Java для обробки даних на графічних процесорах

Дорошенко Владислав – Боротьба з плагіатом під час тестування вивченого
матеріалу на дистанційних платформах навчання

Дурда Роман – Процедури вирішення СЛАР з розрідженими матрицями із одночасним застосуванням GPU та CPU обчислень

Желєзнова Валерія – Self-Healing у безсерверних додатках

Зайцев Кирило – Алгоритми та програмна реалізація на мові Python методів глибокого навчання для класифікації документів та часових послідовностей

Калюжна Тетяна – Аналіз методів машинного на вчання в задачі пошуку дублікатів в програмному коді

Кангін Ілля – Створення динамічного середовища IT проекту

Карпенко Сергій – Чат-бот для сайту навчального закладу

Коваль Діана – Використання поняття дизайн операції на сучасних веб проектах

Козаченко Ілля – Автоматизація тестування програмних застосунків з використанням методів машинного навчання

Козінцева Анна – Аналіз програмних засобів шифрування даних на стороні клієнта при використанні хмарних технологій

Колесник Вадим – Web застосунок для моніторингу помилок та навантажувального тестування проектів на платформах .NET та Angular

Колпаков Андрій – Автоматизація лідогенерації на базі мікросервісів

Комісар Світлана – Мікросервісна архітектура додатків у PaaS хмарних системах

Коновал Володимир – Аналіз вразливостей систем, які використовують штучні нейронні мережі для аналізу вхідних даних

Копилаш Роман – Розробка веб-сайту для біженців з України з подальшою пошуковою оптимізацією

Кубишка Катерина – Протоколи міжсервісної комунікації в розподілених системах

Кущовий Денис – Розробка клієнт-серверної бібліотеки для квотування доступу до API горизонтально масштабованих систем

Ліщенко В’ячеслав – Аналіз і створення засобів управління потоками робіт як інструменту менеджера проектів

Люлька Руслан – Мобільна система автоматизованого контролю відвідування лекційних та практичних занять студентами

Москаленко Єлизавета – Автоматизація QA тестування програмних продуктів

Мотрук Єгор – Дослідження і порівняння технологій Progressive Web App та Native Mobile App

Муравльов Андрій – Використання сервіс-орієнтованої архітектури при обробці великих об’ємів даних

Науменко Євгеній – Автоматизація документообігу на основі мікросервісної архітектури

Нікітін Богдан – Розробка детектора ознак для системи виявлення вторгнень типу «javascript/SQL хробак»

Панчак Остап – Реалізація криптографії на еліптичних кривих в сучасних месенджерах

Переяславський Сергій – Хмарні сервіси з використанням методів асинхронного програмування

Пишний Владислав – Адаптивна система тестування знань студента з використанням технологій машинного навчання

Полєщук Владислав – Особливості використання інструментарію Blazor WebAssembly для розробки інтерактивних веб-застосунків

Прокопенко Катерина – Розробка інтегральних засобів програмування резистивних елементів пам’яті для інформаційних технологій

Редька Максим – Дослідження використання технології шифрування на льоту при розробці прикладного програмного забезпечення

Руденко Давид – Онлайн сервіс планування поїздок містом

Северин Максим – Оптимізація параметрів системи керування в умовах невизначеності

Семенченко Володимир – Комп’ютерне моделювання активної підвіски автомобіля

Сіркович Арсен – Реалізація технологій біометричної автентифікації користувачів в системах дистанційного навчання

Скицюк Станіслав – Аналіз алгоритмів контролю втоми та зосередженості користувача, з використанням засобів комп’ютерного зору

Скрипник Антон – Система позиціонування сонячної панелі

Солоха Богдан – Розробка освітньої веб-платформи

Таран Анастасія – Розробка плагіна WordPress для автоматизації створення структури
файлової системи за допомогою маркерів

Токар Михайло – Інструментарій для реалізації процедур машинного навчання на мобільних пристроях

Трифанов Дмитро – Комп’ютерне моделювання антиблокінгової системи автомобіля

Харитонова Дарія – Пошук оптимального розміру вхідного набору даних для
ефективного прискорення базових матричних операцій на GPU

Холодков Данііл – Використання технології блокчейн при реалізації віртуальних навчальних середовищ

Хом’як Карина – Платформи з LCNC і їх відмінності від SOA на прикладі сенсорних медичних систем

Хоменко Євген – Генерація коду з мікросервісного додатку у безсерверний

Хоміч Ліна – Аналіз та розробка засобів для автоматизації процесу запуску програм на графічних процесорах

Цимбалюк Роман – Аналіз впливу програмного забезпечення на продуктивність Wi-Fi приладів

Чайковський Владислав – Хмарні IoT системи

Чорний Андрій – Дослідження методів роботи з GPU Nvidia в середовищі Unreal Engine 4

Шалабанов Борис – Розбiр баз даних на системі Android


2021

Авдієнко Владислав – Порівняння засобів оркестрації мікросервісів Camunda та jBPM на
прикладі каталогу сервісів інтернету речей FIWARE

Авраменко Андрій – Засоби CUDA для оброблення матричних даних великих розмірів

Білорус Ірина – Візуалізація Web-ресурсів на платформі Grafana

Вовк Ірина – Автоматизація складання розкладу занять в навчальних закладах з
використанням алгоритму системи мурашиних колоній

Войченко Владислав – Аналіз платформ онлайн-навчання та їх можливостей для тестування результатів навчання

Воловоденко Тарас – Використання моделей машинного навчання у вбудованих системах

Грищенко Олена – Методи швидкої класифікації текстових даних в умовах неповноти навчальних даних

Д’яконов Денис – Дослідження відображення веб-контенту в режимі реального часу за допомогою протоколу WebSocket та безсерверної платформи

Жужа Ангеліна – Дослідження моделей управління ІТ сервісами

Заговора Денис – Реалізація алгоритмів захисту від підміни студентів у ході онлайн-тестування

Загородній Дмитро – Використання нейронних мереж для оптимізації запитів до баз даних

Задорожний Артем – Можливості застосування еволюційних обчислень для планування топології бездротових мереж

Зарічний Ярослав – Розробка мобільного додатку для пішохідних подорожей з геолокацією та інтеграцією карт

Кандель Кирило – Черги повідомлень як шаблон для забезпечення продуктивності і надійності обміну даними у мікросервісній архітектурі

Коваль Сергій – Порівняння засобів server-side та client-side рендерингу 3D моделей за допомогою Paraview, VTK

Когінова Аліса – Застосування методів машинного навчання для задач адаптивної освіти

Кокідько Богдан – Застосування графових баз даних у задачах бізнес-аналітики

Кондратюк Тарас – Розробка веб-застосунку “Нарди” за допомогою безсерверної платформи з відкритим вихідним кодом

Король Антон – Методи та інструментарії безперервної інтеграції та розгортання (CI/CD) для мобільних застосувань

Кузнєцов Олексій – Використання генетичного алгоритму для оптимізації доставки вантажів

Кулик Вячеслав – Побудова масштабованої сервіс-орієнтованої архітектури системи електронних черг за допомогою хмарних сервісів Amazon

Лупяк Анастасія – Управління потоками даних у вбудованих інформаційних системах

Мазуренко Владислав – Веб застосування розрахунку нерекурсивних цифрових фільтрів

Макаров Ігнат – Розробка FaaS додатку на ресурсах корпоративної мережі

Марченко Ірина – Оптимізація продуктивності в розподілених застосунках

Медвідь Владислав – Системи управління потоками даних (dataflow) за допомогою Python

Мелкозерова Ольга – Вдосконалення функціоналу веб-сайту випускаючої кафедри

Михайловин Роман – Застосування нейронних мереж у регресивному тестуванні програмного забезпечення

Опрісник Роксолана – Сентимент аналіз як інструмент дослідження Telegram сповіщень

Охота Денис – Організація авторизації в архітектурі Faas – додатків

Павлюк Вадим – Інструментарій для використання технології блокчейн у веб-розробці

Пашкова Єлізавета – Відображення в реальному часі параметрів екологічного стану міста

Пилипенко Єгор – Порівняльний аналіз застосування методів ройового інтелекту для маршрутизації в FANET

Пономарьов Олег – Архітектура сервісу рендерингу зображень

Потапова Софія – Веб-сервіс вибору вакансій

Самвелян Артур – Розробка системи автоматичного розпізнавання українського мовлення

Скорик Дарія – Захист від використання сторонніх додатків та матеріалів в ході онлайн-тестування

Скріпченко Максим – Аналіз вживаності елементів машинного навчання в структурі розумного будинку на прикладі автономного рішення для автоматизації керування будинком

Стефура Олег – Інструментарій для опису екосистеми мікросервісів з використанням графової бази даних

Тараненко Андрій – Бібліотека моделювання динамічних систем за допомогою Python

Циолковський Роман – Побудова архітектури збору даних з відкритих джерел, їх агрегації та категоризації

Черномаз Вадим – Розробка веб-сервісу на основі штучного інтелекту та аналіз застосування такого сервісу у безсерверній архітектурі

Шведченко Олександр – Порівняльний аналіз Open Source засобів GrayLog, ELK для менеджементу (логіювання та профілювання) мікросервісів