2022

Грудович Володимир – Безпека даних у мікросервісній архітектурі при організації хмарних, крайових та туманних обчислень

Загородній Дмитро – Підходи до оптимізації запитів реляційних баз даних з використанням машинного навчання

Зарічний Ярослав – Розробка комбінованої архітектури мобільних додатків на основі аналізу архітектур MV(x) та Unidirectional Data Flow

Кандель Кирило – Гнучка система збереження та доступу до даних пацієнта

Кузнєцов Олексій – Розробка засобів автоматичного реферування текстів

Кулик Вʼячеслав – Розробка геоінформаційної системи оптимізації логістики медикаментів

Луценко Іван – Інструменти та підходи для розробки мікросервісів

Макаров Ігнат – Підтримка прийняття рішень за допомогою засобів Decision intelligence
(Decision making support using Decision intelligence)

Матвієнкко Валентина – Імплементація стандартів веб-доступності при розробці інтерфейсів для користувачів з вадами зору

Медвідь Владислав – Оцінювання і прогнозування стану пацієнтів та поліпшення ефективності вимірних даних та підтримки прийняття рішень при аналізі неточних та неповних виміряних даних

Мельник Олексій – Інтелектуальний репозитарій інтероперабельних медичних сервісів

Михайловин Роман – Автоматизація регресивного тестування з використанням машинного навчання

Музика Олександр – Засоби візуалізації даних у веб-застосунках дистанційного медичного моніторингу

Охота Денис – Інструментарій організації крайових та туманних обчислень

Самвелян Артур – Нейромережева система синтезу українського мовлення

Степанюк Владислав – Побудова локальних логічних висновків та знань з використанням локальної часової абдукції

Стефура Олег – Віртуальний кабінет для пацієнта та лікаря в системі дистанційного медичного моніторингу

Тараненко Андрій – Додаток для моделювання та аналізу електричних кіл

Фуголь Максим – Платформа для дослідження засобів генеративного штучного інтелекту


2021

Александрова Тетяна – Інтелектуальний веб-додаток з персоніфікованим контентом

Беляєв Євгеній – Використання віддалених обчислювальних ресурсів для збірки програмного коду

Бойко Ксенія – Створення платформи тест-автоматизації CRM веб-додатків

Брижатенко Руслан – Модифікований метод управління розподіленою комп’ютерною системою на основі мережецентричного підходу

Віхляєв Олександр – Дослідження шляхів підвищення ефективності використання нейронних мереж для діагностування серцевих захворювань

Гірянський Богдан – Дослідження можливості оцінювання віку пацієнта як міри здоров’я за аналізом його ЕКГ

Данилюк Василь – Автоматизація процесу знаходження плагіату коду

Калюжний Єгор – Механізми формування єдиного інформаційного простору системи дистанційного навчання на основі мережецентричного підходу

Кісіль Іван – Розробка хмарної системи управління клієнтськими бізнес сервісами

Корнієнко Олександр – Розпізнавання підроблених зображень методами машинного навчання

Кузьмінова Анна – Дослідження парадигми керування потоками даних в системах збереження та обробки даних

Лесик Богдан – Застосування машинного навчання для розв’язку СЛАР

Линовський Андрій – Створення системи підтримки прийняття рішень при проектуванні систем СОА і МСА

Материнська Софія – Методи ефективного зберігання великих обсягів медичних даних в умовах їх
неперервного зростання

Мовчан Владислав – Моніторингу сайту приймальної комісії закладу вищої освіти для визначення стану абітурієнта

Нагога Анастасія – Порівняльне дослідження моделей архітектури багатошарової нейронної мережі для дешифровки сигналів ЕКГ

Полозюк Катерина – Система тестування та моніторингу мікросервісних застосунків

Попова Ганна – Дослідження точності визначення координат розташування смартфону для використання в прикладних навігаційних застосунках

Проскурка Даниіл – Моделі та методи організації та управління гетерогенними розподіленими базами даних з динамічною структурою

Романішен Сергій – Аналіз програмних засобів з обліку та аутиту продукції підприємств галузі харчова промисловість

Саядов Ільмар – Iнтеграція потоків даних BSN в єдину хмарну платформу ЕСОЗ (e-health)

Семенюк Максим – Аналіз безпеки використання хмарного сховища Google Drive при розробці прикладного програмного забезпечення

Сідельников Назар – Моделювання взаємодії солітона з дефектом в оптичному середовищі

Стасевич Олексій – Модифікація методу «local extrapolation method» (LEM) прогнозування часових рядів на малих множинах вибірок

Титоренка Олександра – Магістерська дипломна робота на тему «Система відстежування Wi-Fi пристроїв на території закладу»

Федоренко Даниїл – Процесно-орієнтоване моделювання інформаційних систем на основі IDEF1

Фецун Анна – Упорядкування взаємодії мікросервісів в рамках патерну service mesh

Хабло Ярослав – Дослідження фреймворків Python для розробки мікросервісів в хмарних системах

Чернюк Андрій – Використання нейронних мереж у роботі з базами знань


2020

Альохіна Анастасія – Застосування біометричних технологій для виявлення шахрайства в системах електронних платежів

Бевз Дмитро – Застосування засобів машинного навчання для детекції аномалій в транзакціях банків

Білозуб Владислав – Дослідження методів і інструментів тестування мікросервісів і мікросервісних застосувань

Бобирь Віктор – Дослідження технології Blazor для розробки інтерактивних веб-додатків

Болдир Владислав – Дослідження методів автоматизації проектування складних об’єктів і систем

Бражник Максим – Використання семантики і формалізованих знань в інтелектуальній обробці даних

Бродецький Ігор – Аналіз ефективності безпеки сервісів баз даних SQL та NoSQLтипу

Гаврилюк Катаріна – Кросплатформений мобільний додаток з налаштуванням користувачем функціональних можливостей для спілкування

Горбатенко Сергій – Гнучкі архітектури мікросервісних систем

Дашкова Єлизавета – Дослідження сучасних засобів та методів CI/CD з використанням Kubernetes

Дроздов Андрій – Система автоматизації управління комп’ютерною мережею підприємства

Корчагін Іван – Дослідження алгоритму Spike для вирішення великих систем рівнянь з матрицями стрічкового типу

Крапивка Микита – Дослідження методів управління ІТ проектами

Кутас Дмитро – Гібридний аналітично-поведінковий підхід до побудови математичних моделей компонентів складних систем

Левочко Владислав – Дослідження використання капсульних нейронних мереж в задачах розпізнавання зображень

Марченко Тарас – Оцінка відстані до найближчого об’єкту як сервіс

Меліхов Арсеній – Предметно-орієнтований дизайн для побудови мікросервісів

Никанорова Юлія – Інформаційно-довідкова система для мінералогічної лабораторії

Ниценко Андрій – Аналіз ефективності реалізації алгоритмів Data mining з використанням сервісу Microsoft SQL Server

Паріс Сергій – Автоматизований інструментарій розгортання хмарних сервісів

Плотніков Сергій – FaaS як шаблон архітектури додатків

Самонюк Тетяна – Проектування інтерфейсу користувача веб-сайту з використанням функціонально-орієнтованого підходу

Саркісова Жаннета – Методи data-mining в задачах прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів

Сорока Олександр – Побудова додатків на відкритій FaaS платформі

Тихун Інна – Порівняльне дослідження і тестування фреймворків побудови мікросервісів у хмарних системах

Федоренко Даниїл – Використання мікросервісів в інформаційному забезпеченні охорони здоров’я

Федоренко Дар’я – Застосування методів на графах для зведення матриць до блочно-діагональної форми при схемотехнічному моделюванні

Цимбал Артем – Сервіс-орієнтований підхід до управління безпілотними автомобілями

Шевченко Олександр – Методи оброблення великих масивів даних в пакетному режимі

Ящук Микола – Застосування алгоритмів машинного навчання на відкритих даних