Загороднюк Андрій Олександрович – Системи обробки великих об’ємів даних із застосуванням платформи Apache Hadoop

Загороднюк Андрій Олександрович

Тема дипломної роботи: Системи обробки великих об’ємів даних із застосуванням платформи Apache Hadoop

Науковий керівник: ас., к.т.н. Свірін П.В.