Заїка Андрій Валерійович – Портал для вивчення Веб-програмування на базі технології PHP

Заїка Андрій Валерійович

Тема дипломної роботи: Портал для вивчення Веб-програмування на базі технології PHP

Науковий керівник: Ст. в. Корначевський Я. І.