Зеленін Віктор Анатолійович – Побудова мікросервісів за допомогою різних програмних платформ

Зеленін Віктор Анатолійович

Тема дипломної роботи: Побудова мікросервісів за допомогою різних програмних платформ

Науковий керівник: доц., к.т.н. Безносик О.Ю.