Журавльов Павло Володимирович – Серверна частина системи зберігання корпоративного контенту

Журавльов Павло Володимирович

Тема дипломної роботи: Серверна частина системи зберігання корпоративного контенту

Науковий керівник: доц., к.т.н. Безносик О.Ю.