Зубенко Іван Миколайович – Градієнтні та псевдо-фазові алгоритми виявлення руху в кадрі і його оцінки

Зубенко Іван Миколайович

Тема дипломної роботи: Градієнтні та псевдо-фазові алгоритми виявлення руху в кадрі і його оцінки

Науковий керівник: ст. викл. Бритов О.А.